say… “Ma sha Allah”

Envious of well-being that others have,
will only make yourself stressful & deprived.

Pleased of well-being that others have,
will make you feel less worry kind of life.

If The God has decreed for whoever provision,
Who are we then have the arrogance to question?

Instead, as Muslim should say: “Ma Sha Allah!”
Indeed “God has willed!” for Everything we have.

Advertisements

Pikat mo

Bang nakita sallah sin kaibanan,
Saruunduun in tumasdik pa pikilan,
Sagda uudjuan iban pagtaas kilay,
Papanamina magtuy in ginhawa baran.

Kawaa patumtum dakula in kiyakitaan,
Magsukul kaw in tao yaun bukun ikaw,
Adakala labi pa in sallah sin baran,
In pikat mo daran mo dih pagkakitaan.

 

Parasahan

kahawa

Misan  dakuman  sasaat   suma’day-sa’day,
Magpahangin’pahangin ha higad daplakan,
Humigup’higup kahawa iban sin kalasahan,
Alhamdulillah!  waiy  dumayaw  parasahan.

“Uno baha in daing ha mga anughara sin Tuhan kaymo hisulak mo?”
[Qur’an, Ar-Rahman]

Allahu akbar!

Advertisements

Hihundung in balab’balab

Huun kiyarayaw in magpikil bat  mahusay,
In gumunbuta parakala jimatu ha kauman.

Sa’ bang biya hikataud sadja sin  balab’balab,
Balab’balab sin pikilan wai tantu puun sabab.

Hikataud  sadja sin  puting  daing   ha  kasabunnalan,
Hikaganap gamman sin gumun hikahunit maghusay.

Landu sa makasi-malasa ha junjungan Muhammad (saw),
Na bang bunnal, In  himumungan niya  (saw)   baugbugan.

“Pamung kaw kasabunnalan atawa dumuhungduhung na sadja kaw”

 

Advertisements

Nakura sin baran

Bang di’  hikapamarinta in Islam ha moro  land,
Ha pilipinas, katilingkal dunya bat di’ kagausan.

Na  tumtumun tiyap-tiyap  muslim nakura da kita katan,
Ibut  pamarintahan  tuan  in  Islam  ha  anggawta  baran.

Advertisements

Gawgut pangatayan

Awun waktu,  In  baran  mati’but.
Awun waktu isab malamma malisu’.

Awun  waktu, In eeman  gawgut.
Awun waktu isab humaluy in baggut.

Duwaa’  ayaw  sumuhum  sumabbut,
Pusaka sin Nabi (saw) katu piyag’ibut’ibut,

“O Allah!  Magbabaliskuwat  sin (hal sin)  pangatayan,”
“Pagawguta in pangatayan namu ha agama mo (Islam).”

Advertisements