kaagi hi iblis sumasat

In kaagi hi iblis manasat,
Magkaga’kaga’ humigunghagas,

Higunghagas bukun pa ma’siyat,
Bang biyah pikilpikilun sasaat.

Higunghagas gamman pa marayaw,
Biyah manabangtabang in papanaw,

Pikilan wainaumamu dihilan kaw,
Inut’inut kaniya pakahagarun kaw.

Kissa kan Barsisa hambuuk misal,
Nagmamabuga pa Allah Aabid marayaw.

Papanaw wai kulanas sin iblis,
Nakazina, nakaanyaya, nakapagshirk.

Damikkiyan waktu sin nabi Nuh (as),
Hinda Wad Suwa Yaghut Yauq iban Nasr.

Mga manusiya mulliya in pag-Tuhan,
Sabab landu’lasa kanila sin kauman,

Papanaw wai kulanas sin iblis,
Nahinang sila tuhan in manusiya nagshirk.

Laung sin kaibanan Biya’ shirk na sadja yan,
Ilmu namu dagpak di kami magawa ha yan.

Aykaw tuan! in nabi Ibrahim (as) gagandilan,
Nagmasusa ha anakapu niya ha shirk yan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s